Corona

Kære alle

I disse tider ser og hører vi, hvordan der arbejdes inspirerende og kreativt med hjemmeundervisning. For at støtte op om og dele disse spændende ideer har vi udarbejdet denne side, hvor vi samler indkomne ideer - blot som inspiration til hjemmeundervisning og strukturering af dagen fx for børn med særlige behov. Se desuden også afsnittet til elever med dansk som andetsprog. Brug det hvis det giver mening for dig:-)

Denne side opdateres løbende.

Blot til orientering: Antallet af afholdte Google Meets på hedskole.dk er fra 10/3 til 27/3 steget med 5420%.

Januar 2021:

Webinar om fjernundervisning generelt og i indskoling: (Også et fokus omkring sårbare familier)
https://www.nogetathavedeti.dk/post/fjernundervisning-i-indskolingen


Oprettesle af Google Meet med tilhørende Grupperum. (Tak til Arne fra Løsning Skole)

My Video.mp4

I Skole igen & Udeundervisning

Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med skoleåbning for de mindre klasser fra den 15. april 2020 opfordret til, at så meget undervisning som muligt bliver gennemført udendørs. Nedenfor følger ideer til mulige udendørsaktiviteter.

Al undervisning skal tilrettelægges i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Sikkerhed handler både om, hvor mange elever der må være samlet af gangen og under aktiviteterne uden for skolen. De eksempler, der præsenteres her på siden, er ikke tilpasset den aktuelle situation, men kan relativt nemt tilpasses. Der er fx ikke taget højde for krav om, at eleverne skal holde afstand, evt. samarbejde i mindre grupper og krav om hygiejne. Det er derfor vigtigt, at I i tilrettelæggelsen af undervisningen forholder jer til de konkrete sundhedsfaglige retningslinjer, der er gældende lige nu. Se ovenstående link.

Gratis materialer - Hvor vi har databehandleraftalerne i orden

 • Gyldendal Fagportaler - Du har også fri adgang til i-bøger – i-bøgerne finder du på gu.dk under det enkelte fag.

 • Alinea - Sofaskolen - Live-undervisning og videoundervisning

 • skoleskak.dk - Skakundervisning

 • restudy.dk - Videoundervisning til alle fag. Lavet af fagfolk.

 • Frontread.com

  • FrontRead er et digitalt læremiddel der er meget velegnet til brug i en situation som denne, hvor den fysiske skoler er afløst af en digital skole. Endvidere træner vi de grundlæggende læsekompetencer, og eleverne får på en relativt nem og hurtig måde løftet deres læsekompetencer betydeligt.

  • Under karantænen kan skoler, der ikke har FrontRead i forvejen også få adgang til det fulde program, og også få en gratis implementering – naturligvis online.

  • Skolerne skal blot gå ind på https://www.frontread.com/da/fjernundervisning/ og bestille deres gratis forløb, hvor de også kan tilmelde sig de korte seminarer vi afholder to gange om dagen.

  • Der er selvfølgelig ingen binding eller lignende forbundet med dette tilbud. Adgangen er åben i 4 uger, men kan benyttes, så længe karantænen måtte vare.

 • Gratis Børnebøger - Resten af skoleåret.

Kulturinstitutioner:

Grupper på Facebook:

Århus Kommune om hjemmeundervisning

Hjælp at hente

Gratis lektiehjælp under skolelukning

Manualer til Min Uddannelse:

Sundhedspørgsmål:

 • Sundhedsplejen vil gerne bidrage til at få den kontrollerede og gradvise genåbning af skoler og daginstitutioner til at lykkes så godt som muligt. Derfor vil vi tilbyde vores sundhedsfaglige ekspertise i forhold til at forebygge smitte med COVID-19 JF. Sundhedsstyrelsens vejledninger.

 • Vi har udnævnt 2 sundhedsplejersker Charlotte Precht Pedersen ( tlf. 20348574) samt sundhedsplejerske Lisa Strøiet (tlf. 51182679) til at holde sig ajour med det sidste nyt, og opdatering af materiale på sundhedsstyrelsens hjemmeside, således så de kan stå til rådighed for at svare på evt. spørgsmål fra personale i daginstitutioner og skoler, samt fra forældre . I er velkomne til at kontakte en af dem.(læg gerne besked på telefonsvareren hvis ikke de svarer på jeres opkald, så ringer de tilbage til jer)


 • Sundhedsstyrelsen har bl.a. følgende retningslinjer ang. brug af computere:

 • Tablets, tastaturer og mus skal rengøres to gange dagligt og mellem brug. Børn skal så vidt muligt ikke deles om tablets. Hvis der deles tablets, skal de rengøres med spritservietter mellem deling.

 • Alle skal vaske hænder med vand og sæbe før og efter brug af tablets, mus og tastaturer.

Virtuelt Undervisning

Google Dokument som Virtuelt Klasseværelse

Vi har jo både Min Uddannelse og Google Classroom i forvejen. Er klassen ikke bekendt med Classroom, kan man ret nemt lavet et supplement til MU i et google-dokument. Se eksempel her.

 • Fordele:

  • Alle klassens ansatte kan have skrive-adgang, eleverne se-adgang

  • Overblik over hvad klassen laver i alle fag - et dokument til hver klasse.

  • Et Google-Meet til alle online-møder. (Lav en aftale i kalenderen f.eks. 8:00-14:00) og tilkobl et Google Meet. Gentag aftalen til vi skal starte i skole "rigtigt" igen. Dette gøres ved pilen ved "Gentages ikke" under "Tilpasset")

  • Ingen kø for at komme ind på dokumentet

  • Opgaver fra MU kan formidles uden eleverne logger på MU i "myldretiden".

  • F.eks. kun login på MU ved aflevering, og det kan gøres uden for "myldretiden"

 • Ulemper:

  • Ting lavet i MU skal kort beskrives igen. (Sættes ind)


Google Meet

Her er en kort opsætningsmanual til Google Meet. Google Meet er velegnet til:

 • Social samling af klassen online

 • "Klasseundervisning" via computeren

 • Fælles opfølgning på fagligt stof

 • Spørgsmål til hjemmearbejde

 • Socialt tjek-in

 • Elevpræsentationer

 • Sprogundervisning med videoaflevering og mundtlig aflevering i andre fag

 • Mundtlig feedback på skriftlig fremstilling

 • Personale har mulighed for at optage et Meet og dele det med elever der er forhindret i at deltage

 • Forlængelse af PREMIUM Perioden for Google Meet til 30/09/2020

  • Meets med op til 250 deltager

  • Meets kan optages direkte til Google Drev

  • Livestreaming op til 100.000 personer pr. domæne (hedskole.dk).

  • Det er nok ikke det hele der er lige relevant for alle. :-)

DET UNDERSTREGES, AT DER KUN SKAL BRUGES BROWSERVERSIONEN OG IKKE MEET VIA TELEFON!


Artikel fra Sorø - Pedersborg Skole, der har gode erfaringer med Corona-Undervisning via Meet.


Skærmoptagelser - videoer til eleverne

Screencastify via Skoletube


Install Screencastify.webm

Konkrete eksempler

"Alene I Baghaven" - Korning Skole

3. - 4. kl. har fået en udfordring med inspiration af "Alene i vildmarken". Deres lærer, Brian, har lavet en video-kanal på Skoletube, hvor han stiller opgaven via video, og eleverne kan sende videoer tilbage af deres sted, tanker, processen, udfordringer og andet i forbindelse med opbygning af deres "Alene i baghaven" lejr.

Matematikopgave udskoling - Skolen I Midten

Inspiration til alle mulige beregninger om ting, der hvor vi bor. Link til materialet.

Del dine coronaoplevelser med Glud Museum

Glud Museum er et kulturhistorisk museum, der indsamler viden og genstande, som skildrer dagliglivet i Hedensted Kommune. Museet er i lyset af coronakrisen gået i gang med at indsamle beretninger, fotos og genstande fra borgere i Hedensted Kommune for at vi i fremtiden kan skildre, hvordan kommunens borgere oplevede coronakrisen. Ud over at bidragene gemmes for eftertiden, planlægger vi at lave en særudstilling i 2023 om coronakrisen.

Glud Museum er meget interesseret i bidrag fra jer, der er ansat i kommunen – uanset om I arbejder i plejesektoren, i en børnehave, i borgerservice eller helt fjerde sted. Jeres bidrag til museets indsamling kan f.eks. være i form af en dagbog, et brev eller en kort tekst – fysisk eller elektronisk, hvor dagligdagen beskrives. Det kan omhandle, hvordan de daglige gøremål har ændret sig, hvordan man takler hjemmearbejde og hjemmeundervisning på én og samme tid, eller handle om bekymringerne for smitte af ens nærmeste. De små og store glæder i denne ellers usikre tid, må I også meget gerne dele.

Bybilledet og arbejdspladserne ser også anderledes ud i dag end for bare få uger siden. Har I billeder af den mennesketomme gade, bilkøen til genbrugsstationen, skiltet i institutionen, der informerer om midlertidig lukning pga. corona, eller billeder af det tomme kontor på arbejdet eller af hjemmekontoret, modtager museet også gerne disse.

Glud Museum er, ud over historier og fotos, også interesseret i de genstande, der knytter sig til krisen. Det kan være flasken med håndsprit, mundbindet, eller skilte fra institutioner, skoler og genbrugspladser. Det kan være skoleskemaer eller børnenes tegninger. Vi beder jer gemme de ting, der betyder noget for jeres oplevelse af coronakrisen. Da museet lige nu er lukket ned pga. myndighedernes tiltag og smitterisikoen, har vi ikke mulighed for at tage imod genstande nu – men vi skriver det på museets hjemmeside, så snart vi ved, hvornår vi kan åbne museet for personlige henvendelser.

Du kan læse om Glud Museums coronaindsamling og uploade dit bidrag på https://gludmuseum.dk/coronaoplevelser/

Bemærk:

Du skal være opmærksom på reglerne om tavshedspligt og databeskyttelse, hvis du deler dine oplevelser med Glud Museum. Du må fx ikke uploade billeder med genkendelige personer, navneskilte eller dokumenter med personoplysninger.

Du er velkommen til at skrive til samlingsinspektør Anne Ditte Rüsz på adr@gludmuseum.dk eller indsamling@gludmuseum.dk, hvis du har spørgsmål.

Dansk som andetsprog

For at understøtte arbejdet med den flersprogede elevgruppe, mens eleverne skal modtage undervisning hjemme, har vi samlet en oversigt med links og materialer.

Understøttelsen af elevernes fortsatte sprogtilegnelse er vanskelig, når eleverne ikke indgår i et meningsfuldt og dansk sprogmiljø.

emu tosprogede covid 19 kan I finde hjælp til undervisning af elever med brug for sprogstøtte.

Derudover har vi i de to nedenstående bjælker samlet en række lege og aktiviteter, der kan anvendes af elever med dansk som andetsprog. Opgaverne er udformet således, at de evt. kan indsættes i Google Translate og oversættes til familiens modersmål.

I kan plukke i materialerne, og sende dem ud til eleverne i det omfang, I vurderer.

Materialet er inddelt efter afdeling.

Børn med særlige behov

I skolen er vi som fagprofessionelle meget opmærksomme på, at børn, med særlige behov, har et stort behov for forudsigelighed og genkendelighed samt tydelig struktur og guidning. Det har de fortsat behov for. Særligt når intet er som det plejer.

Autismeforeningen.dk har blandt andet lavet forskellige sociale historier, de er lavet som ”pick and choise” og derfor kan de tilpasses alle elever diagnoser eller ej. Måske kunne linket med fordel sendes hjem til forældrene?

Tema 1: COVID-19 eller coronavirus

Tema 2: Skolen og andre steder holder lukket

Tema 3: At begrænse smitten

Team 4: Ideer og forslag til aktiviteter

Tema 5: En anderledes hverdag

ADHD foreningen giver gode råd til dagligdagen for børn med en opmærksomhedsforstyrrelse. Den er i høj grad også anvendelig i forhold til børn med andre udfordringer.

 • Struktur til dagligdagen med konkrete forslag

 • Hvordan tacklerne man det som forælder, når man også skal arbejde hjemmefra?

GODE RÅD TIL UNDERVISNING HJEMMEFRA I FORBINDELSE MED COVID-19

Elever med særlige behov

Under skolelukningen er det skolernes og institutionernes ansvar at sikre, at elever og studerende med særlige behov kan følge undervisningen, selv om den foregår hjemmefra. Dette kræver forskellige former for foranstaltninger, alt afhængig af den enkeltes specifikke udfordringer.

https://emu.dk/grundskole/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/elever-med-saerlige-behov