Uddannelse og Job

Masterplan for Uddannelse og Job

Læs om UJ og Masterplanen

Hedensted Kommunes byråd godkendte i 2016 'Masterplan for Uddannelse og Job'. Med Masterplanen følger en ambitiøs indsats for at udvikle den enkelte elev generelt og klargøre til uddannelse.

I emnet Uddannelse og Job skal eleverne opnå kompetencer til at træffe karriere- , uddannelses- og erhvervsvalg og styrke deres uddannelsesparathed. Skolen især, men også det lokale erhvervs- og uddannelsesliv, organisationer og lokalsamfund spiller afgørende roller i at opnå kommunens vision og uddannelsespolitiske mål – bl.a. om at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Uddannelse og Job (UJ) er et af folkeskolens tre obligatoriske emner fra børnehaveklassen til og med 9. klassetrin. Disse emner er ikke tillagt et selvstændigt timetal, men indgår i undervisningen i de obligatoriske fag, dvs. inden for de obligatoriske fags timetalsramme.

Formålet med undervisningen i uddannelses- og job er, at den enkelte elev tilegner sig alsidig viden om uddannelses- og erhvervs muligheder, forstår værdien af livslang læring og uddannelse samt opnår kompetencer til at foretage karrierevalg.

Undervisningen i Uddannelse og Job skal på den ene side bidrage til, at eleven opnår en høj grad af kendskab til egne interesser, personlige forudsætninger og potentialer, herunder uformelle kompetencer, og på den anden side give eleven forståelse for, at uddannelse er et middel til at opnå et fremtidigt erhvervs- og beskæftigelsesmål.

Du kan downloade fælles mål for emner Uddannelse og Job:

http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/uddannelse-og-job

Du kan downloade læseplanen emnet Uddannelse og job her:

http://www.emu.dk/sites/default/files/L%C3%A6seplan%20for%20emnet%20uddannelse%20og%20job.pdf

For at bistå grundskolen med tilrettelæggelse af Undervisningen i Uddannelse- og Job har Ungdommens Uddannelsesvejledning Hedensted afprøvet en række forløb i samarbejde med alle grundskoler i Hedensted Kommune. Materialerne er lavet med det overordnede formål at lette og kvalificere undervisningen, samt skabe en sammenhængende tråd i undervisningen i det obligatoriske emne.

Materialet findes nedenfor. De er rettet til efter den evaluering der har været gennemført efter forsøgsperioden.

Har du spørgsmål til de enkelte forløb, kan du kontakte din lokale Uddannelsesvejleder, som kan være sparringspartner i planlægningen af Uddannelses- og Jobforløbene, og bidrage med bistand i form af gode råd/ideer samt kontaktoplysninger på relevante uddannelser, virksomheder mm.

Indskoling, forløb

Månedens job (Alle dokumenter og bilag fra emnet er her samlet i dette dokument)

0. kl. Månedens job
Mellemtrin, forløb

Emneuge 5-6 klasse Uddannelse og job.docx

5. kl. Emneuge

6. kl. EmneugeUdskoling, forløb