Tilmeldinger til lokale kurser

Tilmelding til Skemalægningskursus

Det er frivilligt om skolerne deltager.


2019/08/10 Min Uddannelse lukker for demo-miljø

Da Min Uddannelse nu er flere år gammel i Hedensted Kommune, lukkes der for demo-miljøet. I de situationer hvor kommunes skoler test ny funktionalitet for Min Uddannnelse, vil der bliver åbnet op igen hvis relevant.


Lukningen vil ske den 15/08/2019.


Martin á la Min Uddannelse

2019/08/06 Txt Analyser for Mellemtrin og Udskoling

121 Dansklærere fra mellemtrin og udskoling har i uge 32 fornøjelsen af at få Txt Analyser gennemgået af Sisse fra WizKids.

Programmet er indkøbt kommunalt for en 3-årig periode.

2019/06/27 Engineering Day 2019

Tekst for Mellemtrinnet.

Historien

Anna går i 6. klasse og er god til at færdes i trafikken, men hun har tit set farlige situationer med biler, cyklister og gående på vej til skole. Hendes lillebror Oliver bliver stadig fulgt i skole af deres far eller mor, men efter sommerferien skal han selv komme i skole.

Anna vil gerne hjælpe sin lillebror, så han får en tryg vej til skole. Men hvordan?

Udfordringen

Brug micro:bit til løse nogle af de farlige situationer, der kan være i trafikken. Forestil dig, hvilke situationer Oliver kunne møde på sin vej til skole. Kan du gøre skolevejen mere sikker med micro:bit? Hvor vil du bruge den, og hvordan skal den programmeres?

Opgaver til mellemtrinnet findes her:

Tekst for udskolingen.

Historien

Musik er fantastisk – både at lytte til, og når man spiller det selv. Men det kan også være temmelig forstyrrende, hvis der spilles højt. Signe og Carl Emil har fået lov at indrette et øvelokale til deres band i den ejendom, hvor de bor. Der er dog én betingelse: Ingen må blive generet af deres musik. I skal derfor hjælpe dem med at lydisolere lokalet, så de kan spille uden at forstyrre naboerne.

Udfordring

I skal designe en løsning til lydisolering af væggene i øvelokalet. Efter at I har testet forskellige materialers evne til at lydisolere, skal I designe og konstruere en model af en lydisoleret væg, som sikrer, at naboerne ikke bliver generet.

Opgaver til udskolingen findes her:

2019/06/17 Google / Wizkids Edulife synkronisering

Nyhedsmail ang. systemarbejde og forberedelse til næste skoleår, kan læses her.

2019/06/17 TILMELD JER NATURENS DAG 2019 OG FÅ EN GRATIS DELTAGERPAKKE

Til efteråret inviterer Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening igen alle skoler, børnehaver og andre dagtilbud på spændende og lærerige oplevelser i naturen. Sidste år deltog hele 190.000 børn fra skoler og dagtilbud i hele landet – og vi håber sådan, at I vil være med (igen)!

Naturens Dag for skoler og dagtilbud afholdes 2.-6. september 2019 (uge 36). I bestemmer selv, om I vil være med en enkelt dag, et par timer eller hele ugen. Alle tilmeldte får tilsendt en gratis pakke med inspiration og materialer, der passer til årets tema, Mærk naturen. I kan naturligvis også vælge at holde en Naturens Dag med jeres helt eget naturtema.

Tilmeld jer nu på www.naturensdag.dk. Klik på ”Skoler og dagtilbud”, når du kommer derind. I forbindelse med tilmeldingen kan du vælge, om I vil have en gratis pakke tilsendt – vælg mellem 0-7 år eller 7-15 år. Oplever du problemer med tilmeldingen, så send os en mail, så finder vi ud af det! Sidste frist for tilmelding er 16. august.

På hjemmesiden kan I finde en grafisk invitation med plakat som I kan downloade og hænge op – måske har I en kollega, der også vil holde Naturens Dag for sine børn/elever


2019/06/14 Sandhed og Løgn, konstruktiv journalistik og multimodale webaviser (6. - 10. Klasse)

Sammen med forlaget Avisen i undervisningen og Berlingske lancerer Skoletube en landsdækkende mediekonkurrence for udskolingen med fokus på konstruktiv journalistik. Årets tema: Klimakrisens udveje.


I en uge skal eleverne arbejde undersøgende og konkurrere om at lave Danmarks bedste multimodale webavis. Glæd jer!

Du kan iøvrigt se og høre meget mere til konstruktiv journalistik, medieuge og multimodale webaviser på årets WebIT konference, hvor Sune og Sven fra Koncentrat også holder oplæg.

Læs mere om Nyhedsugen her.

2019/06/14 Klimakrise, konstruktiv journalistik og multimodale webaviser (7. - 10. Klasse)

Sammen med forlaget Alinea og ungdomsmediet Koncentrat lancerer Skoletube en landsdækkende mediekonkurrence for udskolingen med fokus på konstruktiv journalistik. Årets tema: Klimakrisens udveje.


I en uge skal eleverne arbejde undersøgende og konkurrere om at lave Danmarks bedste multimodale webavis. Glæd jer!

Du kan iøvrigt se og høre meget mere til konstruktiv journalistik, medieuge og multimodale webaviser på årets WebIT konference, hvor Sune og Sven fra Koncentrat også holder oplæg.

Læs mere om Medieugen her.

2019/06/13 Naturfagsnyheder fra ASTRA.

Engineering i skolen 2019 - Book en ekspert - Brug Unge Forskere i din undervisning - Gratis undervisningsmaterialer med virksomhedsbesøg - Meningsfulde naturfagsprojekter

Se mere her.

2019/05/27 Ændring af login på Google og Chromebooks.

For at imødekomme en ændring i STILs (Styrelsen for IT og Læring) måde at håndtere Uni-Login på, har vi fra CPU iværksat en ny loginprocess for alle brugere på kommunens skoler.

Den nye loginprocess vil virke ved login til Google G-Suite og Chromebooks.

Ændringen er blot, at man i stedet for at Googles loginboks får den vi normalt bruger til Uni-Login.

Ændringen vil blive rullet ud fra den 6/6 til den 7/6 2019.

2018/11/15 Forfatterbesøg af Jesper Wung-Sung

14. og 15. november holdt Jesper Wung-Sung fire foredrag for alle elever i 7.-10 klasserne.

Jespers oldefar kom, som kineser, til København i 1902. Her blev han udstillet i Tivoli. Så han blev virkelig opfattet som anderledes sammenlignet med etniske danskere.

Jesper Wung-Sung er opvokset i Marstal på Ærø, og tog studentereksamen i Svendborg. Læste i en kortere periode litteraturvidenskab på Københavns Universitet, men er nu forfatter og foredragsholder på fuld tid. I sin barndom mødt Jesper flere skæve eksistenser. Det har dannet baggrund for en del af hans forfatterskab. Modtog i 2017 “De Gyldne Laurbær”, bl.a. for slægtsromanen “En anden gren”. Debuterede i 1998 med novellesamlingen “To ryk og en aflevering”.

Det var særdeles inspirerende at høre om hans forfatterskab og baggrunden for det, han skriver. Helt sikkert noget som mange af de unge mennesker kan relatere til. Billedet er fra foredraget på Hedensted Skole.

2018/03/05 Datasikkerhed i GSfE – vilkår og opmærksomhedspunkter

Dette er tredje indlæg om Datatilsynets tilladelse jf. persondatalovens §27 stk. 4 til overførsel af personoplysninger til firmaer, som har tiltrådt Googles Standard Contractual Clauses.

Læs også:

Baggrund: Om justitsministeriets betænkning

Den vigtigste faktor for tilladelsen: Working Party 226

Hedensted Kommune er i overvejelser om, hvordan tilladelsen kan anvendes fremadrettet, men bruger således ikke pt Googles G Suite for Education med personfølsomme oplysninger.

Tilladelsen er givet under forudsætning af, at alle databehandlinger udføres i overensstemmelse med Googles Standard Contractual Clauses, og at ændringer i disse Clauses medfører en ny ansøgning.

(Har du adgang til et G Suite admin-modul, så kan du under Virksomhedsprofil > Profil finde et link til bestemmelser for EU-modelkontrakt, og se at der er tale om version 1.3 af kontrakten, som den har set ud siden 16. september 2014).

Det er en styrke ved tilladelsen at den er givet på et almengyldigt grundlag: Kontrakten dækker i følge det irske datatilsyn (sekunderet af de spanske og hollandske datatilsyn) på samme niveau som standardkontrakten.

Datatilsynet henleder i tilladelsen opmærksomheden på reglerne i persondataloven, og nævner specifikt

– videregivelse til en anden virksomhed inden for samme netværk af virksomheder, hvor der skal være hjemmel i behandlingsreglerne

(kapitel 4).

– overladelse til databehandler, hvor reglerne om behandlingssikkerhed, skriftlig instruks mv. skal iagttages

(kapitel 11)

I tilladelsens tekst peger Datatilsynet på gældende lovgivning.

Hvis tilladelsen var blevet givet tættere på det tidspunkt, hvor der blev ansøgt, kunne vi have haft en periode med G Suite for Education under den gældende lovgivning. Tilladelsen kommer på et tidspunkt, hvor alle der arbejder med datasikkerhed har GDPR stående temmelig langt fremme i bevidstheden.

Derfor bliver GSfE lig GDPR; vi kan etablere os med de vaner, der følger af GDPR, at vi som personale ansvarlige for følsomme data skal have: 2-faktor login, snor i hvor følsomme data er og ikke mindst hvordan følsomme data håndteres, når man støder på dem uventede steder.

Det er et godt tidspunkt at sætte sig for at overveje hvordan de byggeklodser til et nyt mediemiljø, vi nu står med, kan anvendes.

2018/02/05 Datasikkerhed i GSfE – working party 226

Hedensted Kommune blev 8. december meddelt tilladelse jf. persondatalovens §27, stk. 4 vedrørende Google’s skole-cloudløsning G Suite for Education (GSfE).

Hedensted Kommune har for nuværende ikke planer om at behandle personoplysninger i G Suite for Education.

LÆS: Datasikkerhed i GSfE – justitsministeriets betænkning 1565 for yderligere baggrund.

I skrivelsen noterer Datatilsynet sig og lægger afgørende vægt på, at Googles Standard Contractual Clauses i vidt omfang er baseret på Europakommissionens standardkontraktbestemmelser om overførsel af personoplysninger til tredjelande, og at kontrakten er identisk med den version af Google Standard Contractual Clauses, som er godkendt efter samarbejdsproceduren i WP226,

Working Party 226 (WP226) er resultatet af en arbejdsgruppe med samme navn, nedsat af Artikel 29 -gruppen.

Artikel 29 er en “gruppe vedrørende beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger”, der er nedsat i kraft af Direktiv 95/46/EF om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesdirektivet) er der nedsat en, den såkaldte “Artikel 29-gruppe”.

Artikel 29-gruppen er rådgivende og uafhængig og består af en repræsentant for hver medlemsstats tilsyns-myndigheder. Læs mere om artikel 29 gruppen

Arbejdsgruppen Working Party 226 resulterede i WP226, der er en angivelse af en samarbejdsprocedure for udstedelse af fælles udtalelser om “kontraktmæssige bestemmelser”, der kan anses for at være i overensstemmelse med EU-modelklausulerne. Således har det irske datatilsyn med de spanske og hamburgske datatilsyn som co-reviewers gennemgået de gældende aftaledokumenter, og konkluderer at de er i overensstemmelse med EU-modelbestemmelserne, og ikke skal betragtes som ad hoc – bestemmelser.

Google’s blogpost om WP226.

Omsat til praksis betyder det, at standardkontrakterne dækker den kontraktlige side af sagen.

Dertil kommer brugen af løsningen; denne må udarbejdes lokalt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Fra maj i år betyder ‘gældende lovgivning’ EUs nye generelle dataforordning; GDPR.

Glæd dig til næste indlæg om tilladelsen med fokus på tilladelsens vilkår.

2018/01/08 Datasikkerhed i GSfE – justitsministeriets betænkning 1565

8. december 2017 meddelte Datatilsynet Hedensted Kommune tilladelse til at anvende Google Apps for Education (i dag hedder samme produkt G Suite for Education) til at behandle personoplysninger.

Hedensted Kommune har ikke for nuværende planer om at behandle personoplysninger i G Suite for Education.

Tilladelsen nævner i indledningen justitsministeriets betænkning 1565, kapitel 5.16; en betænkning, der blev offentliggjort den 24. maj 2017, og således er en del af forklaringen på datatilsynets behandlingstid https://www.version2.dk/artikel/datatilsynet-efter-tre-aar-kommune-maa-godt-bruge-google-folkeskole-administration.

Kapitel 5.16 i betænkningen er 10 sider langt http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2017/bet_1_1.pdf

side 551-561, og indleder med definitioner hvorefter gældende ret præciseres gennem datatilsynets praksis: Dialogen med Odense Kommune.

De 5 punkter listet i betænkningen følger her, med konkret besvarelse indsat under hver

 • 1: Overførsel af oplysninger til tredjelande
  • Er på et lovligt grundlag med en aftale baseret på EU-standardkontrakten
 • 2: Risikovurdering i henhold til persondatalovens §41, stk. 3
  • Er udført efter ENISA’s tjekliste
 • 3: Databehandleraftalen bestod alene af Google’s generelle betingelser
  • I dag anvendes tilrettede EU-standardkontrakter
 • 4: Kontrol med håndteringen af data
  • Jf Artikel 29-gruppens anbefalinger udført via:
  • Rapporter fra auditeringer samt adgang til en dpo ved Google
 • 5: Overholdelse af sikkerhedsbekendtgørelse og persondatalov
 • 5a. Sletning af data
  • I dag garanteres dette af Google
 • 5b. Transmission og login
  • I dag er alle transmissioner krypterede
  • Ved en evt. ibrugtagning med personoplysninger, ville vi skifte til 2-faktor login
 • 5c. Kontrol med afviste adgangsforsøg
  • Indbygget i administrationskonsollen
 • 5d. Sikkerhedsbekendtgørelsens logningskrav

Kapitlet beskriver også forhold omkring IT-universitetets anvendelse af 0ffice 365, og Artikel 29 -gruppens arbejde, og afslutter med at præcisere, at databeskyttelsesforordningen giver mulighed for at (også) offentlige aktører kan høste gevinsterne ved cloud computing, og at dette skal ske indenfor gældende lovgivning; f.eks. kravene heri til databehandleraftaler, til behandlingssikkerheden, til

tredjelandsoverførsler og til konsekvensanalyser.

Betænkningens kapitel 5.16 peger således på, at man med en aftale baseret på EU-standardkontrakter og en risikovurdering udført efter ENISA’s tjekliste https://www.enisa.europa.eu/publications/cloud-computing-risk-assessments. 71-82, aktiveret 2-faktor login, dedikeret funktion til håndtering af incidents samt den nødvendige registreringspraksis blandt medarbejderne, – i følge min vurdering (jeg er ikke jurist) – ville kunne behandle følsomme data i skyen.

Indledningen henviser samtidig til en vejledning om cloud computing. Vejledningen har Datatilsynet, Justitsministeriet, Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen som afsendere, og forventes offentliggjort primo 2018.